ภาพกิจกรรม

 
สวัสดิการสมาชิก
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ ทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2563
ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา
ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47ปี
โครงการจิตอาสาพัฒนาต้นกล้าพยาบาล สานสุขภาวะเด็กวัยเรียน

1
2
>>