ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :วันคาระพี่พยาบาลอาวุโส
วันที่จัดกิจกรรม :วันศุกร์ที่26เมษายน2562
รายละเอียด :สืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัว ขอพรพี่พยาบาลอาวุโศ

Image
Image
Image
Image
Image
Image