ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :โครงการจิตอาสาพัฒนาต้นกล้าพยาบาล สานสุขภาวะเด็กวัยเรียน
วันที่จัดกิจกรรม :วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยท่านนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อนำนักศึกษาพยาบาล จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาต้นกล้าพยาบาล สานสุขภาวะเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

Image
Image
Image
Image