ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47ปี
วันที่จัดกิจกรรม :วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ อุปนายก1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี(ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.)และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่