ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา
วันที่จัดกิจกรรม :วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ อุปนายก1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตรและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัสประจำปี2562และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในปีนี้นักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับทุน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Image
Image
Image