ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :โครงการวันที่ระลึกก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือประจำปี 2559
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 18 กันยายน 2559
รายละเอียด :โครงการวันที่ระลึกก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือประจำปี2559(ครบ55ปี) ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image