ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :บำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
วันที่จัดกิจกรรม :21 มกราคม 2560
รายละเอียด :สมาคมพยาบาลฯสาขาภาคเหนือร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครบ 100 วัน ในวันเสาร์ที่21มกราคม2560เวลา18.00น. ณ พระวิหารวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

Image
Image