ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :วันมหิดล
วันที่จัดกิจกรรม :22 กันยายน 2560
รายละเอียด :นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Image
Image