ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ประชุมวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม :7 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด :ประชุมวิชาการ ของสภาการพยาบาล เรื่อง "ความรู้ ด้านจริยธรรมและกฏหมายในการประกอบวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

Image
Image
Image