ภาพกิจกรรม

 
โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ ทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2563
ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา
ร่วมทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47ปี
โครงการจิตอาสาพัฒนาต้นกล้าพยาบาล สานสุขภาวะเด็กวัยเรียน
ร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่3
วันพยาบาลสากล

1
2
>>