ติดต่อเรา

 

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel. : 0-5393-5030
Fax : 0-5389-4213
E-mail : nat-nd@hotmail.com