ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :อดีตที่พากเพียรเวียนมาถึงวันที่ภาคภูมิ
รายละเอียด :สมาคมพยาบาลฯสาขาภาคเหนือเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานมุทิตาจิต2560แก่...กรรมการบริหารสมาคมฯผู้เกษียณอายุการทำงาน...ผู้ได้รับโปรดเกล้ารับพระราชทานเครื่องราชย์(ปม.)...ผู้ได้เลื่อนระดับการทำงานสูงขึ้นและสมาชิกที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติและนานาชาติเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลในวันศุกร์ที่25สิงหาคม2560 เวลา13.00-14.00น.ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสค่ะ กรุณาส่งรายชื่อและจำนวนผู้ร่วมงานที่สนง.สมาคม ฯทางโทร.053-935030หรือe-mail..nat-nd@hotmail.com...ภายในวันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2560...หากต้องการจดหมายขออนุญาตผบ.เป็นการเฉพาะกรุณาแจ้งโดยด่วนด้วยนะคะ
โพสเมื่อวันที่ :15 สิงหาคม 2560