ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ร่างข้อบังคับสมาคมพยาบาลฯ
รายละเอียด :ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ฉบับที่ 4 เริ่มใช้ในปี 2561 ทางสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อใช้ดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ :2017-12-19_042742.pdf
โพสเมื่อวันที่ :19 ธันวาคม 2560