ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ร่วมงานวันรำลึก ครบ 57 ปี วันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
รายละเอียด :ขอเรียนเชิญ ท่านคณะกรรมการบริหารงานสมาคมพยาบาลฯ ท่านพยาบาลอาวุโส ท่านสมาชิกสมาคมพยาบาล ร่วมงาน "รำลึกวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ" ซึ่งจะมีอายุครบ 57 ปี ในวันที่ 18 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณุปการของปูขนียบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ ในอดีต รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ และสมาชิกสืบไป พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-11.30น. ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่..
โพสเมื่อวันที่ :14 กันยายน 2561