ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Facebook
รายละเอียด : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100005017598236 เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมพยาบาลได้ง่ายยิ่งขึ้น
โพสเมื่อวันที่ :24 กันยายน 2559