ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ประชุมสัญจร
รายละเอียด :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีและรายงานการดำเนินงาน ของสมาคมฯ ในวันพุธที่ 29 และวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สมาคมฯ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุมจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์(CNEU) ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/NCZNP1KqNe7xV9ka8 และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ54(1) เลขที่บัญชี 566-495661-9 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563
ไฟล์แนบ :2020-01-13_091015.pdf
โพสเมื่อวันที่ :13 มกราคม 2563