ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ขอเรียนเชิญร่วมรับเสด็จ
รายละเอียด :เรียน คณะกรรมการบริหารงานสมาคมพยาบาลฯ ท่านสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ...ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับเสร็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดน่าน ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้าร่วมรับเสด็จทุกท่าน ส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ E–mail : nat-nd@hotmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้นะคะ..เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป.
ไฟล์แนบ :2020-02-18_112720.pdf
โพสเมื่อวันที่ :18 กุมภาพันธ์ 2563