ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :วันพยาบาลสากล2020
รายละเอียด : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทีมสุขภาพทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพแข็งแรง และให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานคุณภาพของงานบริการ สมกับคำขวัญวันพยาบาลสากล 2020 ที่ ICN กำหนดว่า “Nurses: A Voice to Lead Nursing The World to Health” (พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นเสียงแห่งพลังที่จะผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดี ท่ามกลางความหลากหลายของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัญหาและภาวะสุขภาพของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการควบคุมกำกับการปฏิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ..
ไฟล์แนบ :2020-05-12_103434.pdf
โพสเมื่อวันที่ :12 พฤษภาคม 2563