ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2563
รายละเอียด :เรื่อง คุณภาพคน คุณภาพงาน:การพยาบาลท่ามกลางความพลิกผัน โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ไฟล์แนบ :2020-11-07_031321.jpg
โพสเมื่อวันที่ :7 พฤศจิกายน 2563