ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :การให้ความช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-19
รายละเอียด :เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส2019 (COVID-19) ยังมีทีท่าว่าจะไม่หยุดยั้งได้ ทางสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพทุกท่านจากการทำงานในครั้งนี้ หากพบว่ามีพยาบาลในหน่วยงานป่วยเนื่องจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส219 จากการปฏิบัติงาน สามารถยื่นแบบฟอร์มรายงานการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 จากการปฏิบัติงานของพยาบาล เพื่อขอรับสวัสดิการช่วยเหลือจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตามเอกสารดังกล่าว ส่งมายัง นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ สำนักงาน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เลขที่ 110 ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 วงเล็บมุมซอง (แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง....ปรารถนาดีจากสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคเหนือ
ไฟล์แนบ :2021-05-11_043249.pdf
โพสเมื่อวันที่ :11 พฤษภาคม 2564