ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ประกวดออกแบบปกหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี
รายละเอียด :ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2504และครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ จึงได้กำหนดที่จะจัดทำ หนังสือที่ระลึก 60 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมออกแบบปกหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ โดยไม่จำกัดรูปแบบและแนวคิด เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ ภายใน 30 มิถุนายน 2564
ไฟล์แนบ :2021-06-01_120842.jpg
โพสเมื่อวันที่ :1 มิถุนายน 2564