ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ขอเชิญเลือกตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการบริการงานสมาคมฯ
รายละเอียด :เรียน สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ขอเชิญเลือกตัวแทนจำนวนไม่เกิน 14 คนเป็นกรรมการร่วมบริหารงานของสมาคมฯ เพื่อดูแลสมาชิกใน17จังหวัดภาคเหนือ ภายใน16 สิงหาคม​2564 ทั้งนี้ใบลงคะแนนได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเรียบร้อยแล้ว ลิงค์รายละเอียดผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และความตั้งใจที่จะพัฒนาวิชาชีพและสมาคมฯ รายบุคคล
ไฟล์แนบ :2021-07-22_020602.pdf
Link ที่เกี่ยวข้อง :https://drive.google.com/file/d/1HIoS3u_6D_Hpu_sZWh-vE00tDt4uXEYx/view?usp=sharing
โพสเมื่อวันที่ :22 กรกฎาคม 2564