ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพยาบาลติดเชื้อโควิด-19
รายละเอียด :จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ส่งผลให้พยาบาลติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
โพสเมื่อวันที่ :28 กรกฎาคม 2564